DANH SÁCH ĐIỂM CHỤP

Thời gian: 28/07/2017

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: ĐIỂM CHỤP BÃI ĐA (BÃI ĐÁ, BÃI OBAMA) PHÍ CHỤP 70K/CẢ ĐOÀN

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: TÒA NHÀ HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: CẦU TÌNH YÊU

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: CÁ CHÉP HÓA RỒNG 

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: BIỂN SÁNG

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: HỒ XANH PHÍ THUÊ BÈ 50K/ CẢ ĐOÀN

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: CUNG ĐƯỜNG SƠN TRÀ ĐÀ NẴNG

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: CUNG ĐƯỜNG LÊN INTERCONTINENTIAL ĐÀ NẴNG

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: BIỂN TRƯA ĐÀ NẴNG

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: BỒ CÂU ĐÀ NẴNG PHÍ THUÊ BỒ CÂU 50K

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI ĐÀ NẴNG

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI HOA ĐÀO

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: CÔNG VIÊN CHÂU Á ASIA PARK BÊN NGOÀI

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: CÔNG VIÊN CHÂU Á ASIA PARK BÊN TRONG (VÉ 200K/1 NGƯỜI)

 NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: VÒNG QUAY MẶT TRỜI SUN WHEEL BÊN NGOÀI

NHÀ THỜ CON GÀ - ĐÀ NẴNG

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: CẢNG TIÊN SA PHÍ CHỤP 70K/CẢ ĐOÀN

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: BÃI CHÁY

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: CẦU TRẦN THỊ LÝ

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: HAI HÀNG CÂY

NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG: NHÀ GỖ

ĐIỂM XA: HỘI AN NGÀY

ĐIỂM XA: HỘI AN ĐÊM PHÍ CHỤP ~200K/ CẢ ĐOÀN

ĐIỂM XA: ĐÀN DÊ (GẦN HỘI AN) PHÍ CHỤP 150K

ĐIỂM XA: BÀ NÀ PHÍ CÁP TREO 2000 - 3250K/ CẢ ĐOÀN

ĐIỂM XA: ĐÈO HẢI VÂN PHÍ CHỤP 70K/CẢ ĐOÀN 

ĐIỂM XA: ĐỒI CHÈ

ĐIỂM XA: ĐỒI THÔNG (GẦN ĐỒI CHÈ)

ĐIỂM XA: LĂNG CÔ

ĐIỂM XA: LÝ SƠN (QUẢNG NGÃI)